Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Quyết định ban hành CHương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thị xã Ninh Hoà năm 2021

Quyết định ban hành CHương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thị xã Ninh Hoà năm 2021

Quyết định ban hành CHương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thị xã Ninh Hoà năm 2021
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Kế hoạch công tác cải cách hành chính phường Ninh Giang năm 2021

Kế hoạch công tác cải cách hành chính phường Ninh Giang năm 2021

Kế hoạch công tác cải cách hành chính phường Ninh Giang năm 2021
Kế Hoạch ứng dụng CNTT phường Ninh Giang năm 2019

Kế Hoạch ứng dụng CNTT phường Ninh Giang năm 2019

Ngày 14/01/2019 UBND phường Ninh Giang ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về ứng dụng CNTT phường Ninh Giang năm 2019
kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của phường Ninh Giang

kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của phường Ninh Giang

ngày / /2019, UBND phường Ninh Giang ban hành Quyết định số /QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của phường Ninh Giang
Kế hoạch về việc khắc phục những hạn chế thiếu soát trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm kiểm soát TTHC

Kế hoạch về việc khắc phục những hạn chế thiếu soát trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm kiểm soát TTHC

Ngày 28/8/2019 UBND ban hành Kế hoạch số 1006/KH-UBND về việc khắc phục những hạn chế thiếu soát trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm kiểm soát TTHC
Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

Ngày 14/6/2019 UBND phường ban hành Công văn số 689/UBND Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhChủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt NamCổng Dịch vụ công Quốc giaChuyên mục Cải cách hành chính Đài truyền hình Khánh HoàTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaTác nghiệp Một cửaEofficeTra cuu van ban CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH - CẢ NHÀ TẬP NGAY ĐÁNH BAY COVIDÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/2/2023 5:08:23 AM

^ Về đầu trang