Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
TUYÊN TRUYỀN CCHC

UBND phường Ninh Giang thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính

UBND phường Ninh Giang thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính
Trong năm 2019, phường Ninh Giang đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt trong công tác cải cách hành chính. Phường quan tâm kiểm tra kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi công vụ, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

Trong năm 2019, phường  Ninh Giang đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt trong công tác cải cách hành chính. Phường quan tâm kiểm tra kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi công vụ, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

          UBND phường đã xây dựng kế hoạch bảo đảm các nội dung CCHC Nhà nước, sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được xác định. Để triển khai thực hiện tốt công tác CCHC. UBND phường đã kiện toàn Ban Chỉ triển khai thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. 

          Theo đó, UBND phường đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền lồng ghép CCHC với việc phổ biến, giáo dục về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp giao ban UBND, các cuộc họp tại tổ dân phố tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân trên địa bàn. Việc thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác CCHC đã đạt kết quả đáng mừng. Trong cải cách thể chế, UBND phường thực hiện tốt các quy định về văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện theo yêu cầu CCHC. 

          Một trong những kết quả nổi bật là cải cách thủ tục hành chính , thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc theo quy định. UBND phường đã triển khai việc thực hiện các TTHC trên địa bàn phường theo bộ TTHC đã được UBND tỉnh công bố bảo đảm đúng quy định của pháp luật.  UBND phường đã niêm yết quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Việc niêm yết công khai TTHC được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, quy trình thủ tục được công khai, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc giao dịch hành chính. Các thủ tục niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. UBND phường đã thực hiện việc giải quyết các TTHC trên các lĩnh vực bảo đảm thời gian quy định về giải quyết TTHC. Năm 2019, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 2.376 hồ sơ; trong đó, 2300 hồ sơ trả sơm và  đúng hạn, 24 hồ sơ trễ hạn, trong đó có 02 hồ sơ năm 2018 chuyển sang, còn 22 hồ sơ trễ hạn năm 2019 (trong đó có 21 hồ sơ do cơ quan BHXH xử lý trễ hẹn trong việc phối hợp cấp thẻ BHYT cho trẻ em và 01 hồ sơ trễ hạn do công chức chuyên môn xử lý trễ hẹn trong quy trình dẫn đến trễ hạn tổng thời gian giải quyết). Có 20 hồ sơ hủy; trong đó có 04 hồ sơ năm 2018 chuyển sang, còn lại 16 hồ sơ (có 09 hồ sơ hủy và 07 hồ sơ công dân xin rút). Bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện công tác CCHC trên địa bàn còn tồn tại, hạn chế thời gian tới, phường tiếp tục tăng cường công tác CCHC nói chung, giải quyết TTHC nói riêng; đồng thời, rà soát TTHC theo hướng đơn giản và thuận tiện, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức và quan tâm thu thập ý kiến phản hồi của nhân dân.  Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa liên thông; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những mặt hạn chế, thiếu sót, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch giải quyết TTHC tại phường.

                                                                                         Thế Uyên

Họ tên*
Email*
Bình luận*
AHbu0b
10/8/2020 9:01:33 PM

mq8PWc http://pills2sale.com/ cheap viagra

d94hu
11/14/2020 12:02:47 PM

fP3OPE http://pills2sale.com/ viagra online

fzd82A
12/4/2020 8:40:57 AM

HLbUp7 https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

qLxGwT
6/29/2021 4:20:13 PM

cL8Eam https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx

dkaq7f
7/23/2021 5:12:10 AM

write my essays writemypaper.online

MYieeY
8/3/2021 9:34:58 PM

https://xvideoss.web.fc2.com/

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội đại biểu lần thứ XIIIChat-bot hỗ trợ trực tuyếnCổng Dịch vụ công Quốc giaTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaTác nghiệp Một cửaEofficeTra cuu van ban Ý kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
Baner

10/17/2021 12:24:16 AM

 
 
 
Thiết kế website   
 
 
 
^ Về đầu trang