Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
CÔNG BỐ TTHC

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội/Cơ quan, đơn vị quản lý liệt sỹ trước khi hy sinh cấp tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh/Uỷ ban nh

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội/Cơ quan, đơn vị quản lý liệt sỹ trước khi hy sinh cấp tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh/Uỷ ban nh
Ngày 22/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 1410/QĐ-UBND về việc ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội/Cơ quan, đơn vị quản lý liệt sỹ trước khi hy sinh cấp tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh/Uỷ ban nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã

Ngày 22/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 1410/QĐ-UBND về việc ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội/Cơ quan, đơn vị quản lý liệt sỹ trước khi hy sinh cấp tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh/Uỷ ban nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhChủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt NamCổng Dịch vụ công Quốc giaChuyên mục Cải cách hành chính Đài truyền hình Khánh HoàTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaTác nghiệp Một cửaEofficeTra cuu van ban CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH - CẢ NHÀ TẬP NGAY ĐÁNH BAY COVIDÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/6/2023 1:04:29 AM

^ Về đầu trang