Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Xây dựng Đảng - Chính

Ninh Giang xác định công tác Dân vận là nhiệm vụ chiến lược trong công tác xây dựng Đảng

Ninh Giang xác định công tác Dân vận là nhiệm vụ chiến lược trong công tác xây dựng Đảng
Xác định công tác Dân vận là nhiệm vụ chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố xây dựng mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân. Nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ góp phần cùng địa phương xây dựng và phát triển KTXH, ổn định ANQP

           Xác định công tác Dân vận là nhiệm vụ chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố xây dựng mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân. Nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ góp phần cùng địa phương xây dựng và phát triển KTXH, ổn định ANQP. Thời gian qua, Đảng ủy phường Ninh Giang đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn dân thực hiện tốt các chính sách Đại đoàn kết dân tộc của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước do các ngành, các cấp phát động; vận động nhân dân tích cực học tập, lao động, trong  năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn do hậu quả của bão 12 để lại; thời tiết diễn biến bất thường dịch bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa và nuôi trồng thủy sản, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của thị ủy Ninh Hòa, Đảng bộ và nhân dân phường Ninh Giang  đã phát huy nội lực, khắc phục khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, với tổng sản lượng 02 vụ đạt: 157,6 tấn, đạt 157,6% kế hoạch. Tổng thu ngân sách 18.218.035.512 đồng, đạt 106,33% so với kế hoạch; Ngành nghề dịch vụ luôn được duy trì và phát triển; Chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định, có chiều hướng gia tăng; Công tác quân sự quốc phòng địa phương luôn được duy trì và giữ vững, đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2018; Năm học 2017- 2018 vừa qua, các cấp học trên địa bàn phường đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, chất lượng giáo dục tiếp tục đổi mới, tỉ lệ học sinh đạt khá, giỏi tăng hàng năm,tỉ lệ học sinh thi đỗ các trường cao đẳng, đại học, năm sau cao hơn năm trước; Hoạt động văn hóa – xã hội luôn được duy trì và phát huy có hiệu quả, các chính sách an sinh - xã hội, xóa đói giảm nghèo luôn được quan tâm thực hiện tốt. Từ những kết quả đạt được, đã có phần đóng góp rất quan trọng trong công tác vận động quần chúng của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và của các đoàn thể từ phường đến TDP. Đạt được thành quả trên, trước hết phải nói đến có sự quan tâm của Đảng ủy, UBND phường và sự nổ lực của các ban, ngành, đoàn thể từ phường đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyền truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, vận động gia đình và người thân tham gia tích cực các hoạt động, phong trào thi đua do Đảng và Nhà nước phát động, vận động các tổ chức Tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “ Sống tốt đời, đẹp đạo”. Đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân phát huy vai trò của mình trong công tác vận động quần chúng ở cơ sở, thực hiện tốt công tác Dân vận, với phương châm “ Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Để công tác Dân vận luôn đạt hiệu quả cao, Đảng ủy phường Ninh Giang đã ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và tổ chức chính trị xã hội như: Triển khai quán triệt các Nghị quyết của Đảng các cấp, Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên “ Học tập và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2018; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, vận động quần chúng, Đoàn viên – Hội viên đẩy mạnh phong trào thi đua trong sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ ANTT, môi trường góp phần thực hiện giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu đã đề ra của phường. Tham gia xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, công tác từ thiện nhân đạo…góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ANCT-TTATXH ở địa phương. Từ đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân rất an tâm, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chính nhờ quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy phường trong thực hiện tốt công tác Dân vận, nên trong năm 2018, các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện trên địa bàn phường đã giảm rõ. Mặc khác, Đảng ủy phường còn chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể, các tổ dân phố, sau mỗi phong trào đã được hoàn thành, đều phải tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể làm tốt công tác Dân vận, nhằm thu hút đoàn viên, Hội viên tham gia vào công tác này ngày càng đông để công tác Dân vận luôn hoạt động vững mạnh., Đảng ủy phường Ninh Giang tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp về công tác Dân vận, đồng thời đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác Dân vận trong tình hình mới” của các cấp chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn liền với cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, củng cố chính quyền, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, theo các nội dung của của Nghị quyết trung ương  Đảng khóa 11; Tiếp tục vận động và tạo điều kiện để quần chúng nhân dân phát huy quyền và nghĩa vụ công dân của mình, tham gia giám sát các hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đặc biệt là các chính sách về tài chính trong đầu tư xây dựng cơ bản của Trung ương và của tỉnh trên địa bàn phường như: nhà ở, đất ở, hỗ trợ vốn vay cho học sinh, sinh viên, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các phương tiện sản xuất cho nông dân; theo dõi kiểm tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh như: y tế, giáo dục, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo,vv…Hiện nay, Đảng ủy phường đang phối hợp với UBND phường tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ chuẩn về trình độ, phẩm chất, chính trị, đạo đức, chuyên môn và nghiệp vụ nhằm không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu trong tổ chức cơ sở Đảng; Xây dựng đội ngũ cán bộ làm việc có phong cách “ Trọng dân, gần dân, hiểu được dân, học dân và có trách nhiệm với dân”./.

 

                                                                                                          Uyên

Họ tên*
Email*
Bình luận*
2ipDbB
6/29/2021 3:50:09 PM

joFBRl https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx

KoREHM
7/23/2021 4:33:52 AM

write my essays writemyessayforme.web.fc2.com

f0JVh
8/3/2021 8:38:01 PM

https://beeg.x.fc2.com/sitemap1.html https://beeg.x.fc2.com/sitemap2.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap1.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap2.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap1.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap2.html

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội đại biểu lần thứ XIIIChat-bot hỗ trợ trực tuyếnCổng Dịch vụ công Quốc giaTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaTác nghiệp Một cửaEofficeTra cuu van ban Ý kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
Baner

10/17/2021 12:42:05 AM

 
 
 
Thiết kế website      
 
 
 
 
^ Về đầu trang