Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

ISO

Báo cáo Về tổng hợp kết quả đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng

Báo cáo Về tổng hợp kết quả đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng

Báo cáo Về tổng hợp kết quả đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng
Quyết định công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại UBND phường Ninh Giang

Quyết định công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại UBND phường Ninh Giang

Ngày 26/11/2020 UBND phường Ninh Giang ban hành quyết số 100/QĐ-UBND về việc công bố hệ thống chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

Ngày 21/11/2019 UBND phường Ninh Giang ban hành quyết số 96/QĐ-UBND về việc công bố hệ thống chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhChủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt NamCổng Dịch vụ công Quốc giaChuyên mục Cải cách hành chính Đài truyền hình Khánh HoàTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaTác nghiệp Một cửaEofficeTra cuu van ban CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH - CẢ NHÀ TẬP NGAY ĐÁNH BAY COVIDÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/9/2022 10:39:07 AM

^ Về đầu trang