Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Hội đồng nhân dân

Ông: Trịnh Xuân Thanh - Chủ tịch Hội đồng nhân dân

DĐ: 0914086026        CQ: (058) 3846 602    

Email: txthanh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

Ông: Nguyễn Quốc Đạt - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

DĐ: 0975430145   

Email: nqdat@khanhhoa.gov.vn

 

 

Ông: Trần Thanh Kỳ - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân

DĐ: 0905072455                                              

 

 

 

Ông: Ngô Văn Thạo - Phó ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân

DĐ: 0905958923

 

 

 

 

Ông: Trần Hoàng Thuy - Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân

DĐ: 0935742480

Email: ththuy@khanhhoa.gov.vn

 

Ông: Trần Đình Nam - Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân

 

DĐ: 01642325645

 

 

Bà: Trương Thị Phượng - Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân

DĐ: 01229465944

 

 

 

 Ông: Phan Sang - Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân

DĐ: 01224496607 

 

 

 

 

Ông: Nguyễn Quốc Đại - Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân

DĐ: 01225566468

 

 

 

 Ông: Trần Thanh Kỳ - Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân

DĐ: 0905072455

Email: ttky@khanhhoa.gov.vn

 

 

Bà: Nguyễn Thị Bằng - Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân

DĐ: 0932407069

 

 

 

Ông: Nguyễn Thành Nhi - Đại biểu Hội đồng nhân dân

DĐ: 0905397818        CQ: (058) 3635 370      

Email: ntnhi@khanhhoa.gov.vn

 

 

Ông: Huỳnh Chiếm Đạt - Đại biểu Hội đồng nhân dân

DĐ: 01228553774      

Email: hcdat@khanhhoa.gov.vn

 

 

Đồng chí: Hồ Quốc Trưởng - Đại biểu Hội đồng nhân dân

DĐ: 0919573086   

Email: hqtruong@khanhhoa.gov.vn

 

 

Ông: Nguyễn Phiên - Đại biểu Hội đồng nhân dân

DĐ: 01668278579

 

 

 

Ông: Dương Văn Minh - Đại biểu Hội đồng nhân dân

DĐ: 0987688479

 

 

 

Ông: Trương Văn Phú - Đại biểu Hội đồng nhân dân

DĐ: 01694451545

 

 

 

Ông: Trần Ngọc Hiếu - Đại biểu Hội đồng nhân dân

DĐ: 0906547034   

Email: tnhieu.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Ông: Ngô Văn Quyển - Đại biểu Hội đồng nhân dân

DĐ: 01669722755  

 

 

 

Ông: Nguyễn Trúng - Đại biểu Hội đồng nhân dân

DĐ: 0978781529

 

 

 

 

Ông: Nguyễn Quang Duy - Đại biểu Hội đồng nhân dân

DĐ: 0905193508

 

 

 

Bà: Trần Thị Minh - Đại biểu Hội đồng nhân dân

DĐ: 01693574524

 

 

 

Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy - Đại biểu Hội đồng nhân dân

DĐ: 0906562686

Email: nttthuy01.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Bà: Nguyễn Lê Bích Thảo - Đại biểu Hội đồng nhân dân

DĐ: 0986162296

Email: nlbthao@khanhhoa.gov.vn

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhChủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt NamCổng Dịch vụ công Quốc giaChuyên mục Cải cách hành chính Đài truyền hình Khánh HoàTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaTác nghiệp Một cửaEofficeTra cuu van ban CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH - CẢ NHÀ TẬP NGAY ĐÁNH BAY COVIDÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/5/2023 11:57:17 PM

^ Về đầu trang