Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Nếu gặp vướng mắc, khó khăn, đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị theo đường dây nóng như sau:

I. SỐ ĐIỆN THOẠI, ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

1. UBND phường Ninh Giang:

- Số điện thoại: 0258.3844370

- Email: ninhgiang.nh@khanhhoa.gov.vn

2. Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa: Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh

- Số điện thoại cơ quan: 0258.3845976

- Email: nvthanh@khanhhoa.gov.vn

3. Chủ tịch UBND phường Ninh Giang: Ông Nguyễn Thành Nhi

- Số điện thoại: 0905397818

- Email: ntnhi@khanhhoa.gov.vn

4. Phòng kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa:

- Số điện thoại: 0258.3822765

- Email: pkstthc.vpub@khanhhoa.gov.vn

5. Cán bộ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: ông Hồ Quốc Trưởng – PCT. UBND phường.

- Số điện thoại: 0919573086.

- Email: hqtruong@khanhhoa.gov.vn

6. Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ:

- Số điện thoại: 0258.3.810.440

- Email: cchc.snv@khanhhoa.gov.vn

II. Gửi nội dung phản ánh, kiến nghị qua chuyên mục “Tiếp nhận, trả lời, phản ánh, kiến nghị về giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” trên cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ truy cập http://cchc.khanhhoa.gov.vn

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý ông/bà!

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhChủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt NamCổng Dịch vụ công Quốc giaChuyên mục Cải cách hành chính Đài truyền hình Khánh HoàTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaTác nghiệp Một cửaEofficeTra cuu van ban CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH - CẢ NHÀ TẬP NGAY ĐÁNH BAY COVIDÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/5/2023 11:50:12 PM

^ Về đầu trang