Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Xây dựng Đảng - Chính

Đảng bộ phường Ninh Giang gắn công tác phát triển KT-XH với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Đảng bộ phường Ninh Giang gắn công tác phát triển KT-XH với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Ninh Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; dưới sự lãnh đạo của Thị ủy Ninh Hòa, sự quyết tâm, đoàn kết thống nhất giữa UBND phường Ninh Giang, các ngành, Mặt trận, Đoàn thể của phường, cùng với sự đồng thuận của Nhân dân; Đảng bộ phường Ninh Giang đã tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo Nghị quyết của Đảng cấp trên và Nghị quyết Đảng bộ phường đề ra, đã phát huy được các thế mạnh của địa phương và đạt được những kết quả cao trên các lĩnh vực, kinh tế - xã hội có bước phát triển, an ninh – quốc phòng được giữ vững.

Các hoạt động kinh tế trên địa bàn phường phát triển ổn định. Về trồng trọt, hàng năm nông dân đã sản xuất được tổng sản lượng lương thực bình quân đạt 4.513 tấn/năm. Mỗi năm nông dân trồng được khoảng 150.000 chậu hoa Cúc, doanh thu bình quân từ 11 đến 13 tỉ/năm. Về nuôi trồng thủy sản, ngư dân đã nuôi trồng bình quân được 172 tấn/năm.

          Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Ninh Giang có nghề khai thác đá mang lại hơn 30 tỉ đồng/năm. Xây dựng tổ liên kết sản xuất đá mỹ nghệ, tổ liên kết trồng hoa Cúc giống mang lại khoảng 9 tỉ đồng/năm, đã giải quyết việc làm cho hơn 150 người lao động. Ngoài ra, toàn phường có hơn 200 hộ làm dịch vụ kinh doanh nhỏ lẽ, dịch vụ vật tư, thu mua thủy sản, vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế khá ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phường Ninh Giang thu ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao.

Bên cạnh nền kinh tế phát triển, lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Về công tác giáo dục, chất lượng dạy và học ở các trường đều được nâng cao, tỷ lệ học sinh ra lớp Mầm non, học sinh vào lớp 1, học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học đều đạt 100%, học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt trên 90%. Trên lĩnh vực y tế, Trạm Y tế Ninh Gian đã thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân và các chương trình Quốc gia về y tếCông tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời đến các đối tượng chính sách, đối tượng trong diện bảo trợ xã hội.

Gắn với phát triển kinh tế - xã hội, công tác giữ vững quốc phòng - an ninh địa phương luôn được Ninh Giang chú trọng. Hàng năm, Đảng ủy phường đã chỉ đạo thực hiện công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao; tổ chức khám sức khỏe tuổi 17 đạt 100% chỉ tiêu giao. Đảng ủy phường đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Lực lượng Công an phường đã thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên.

Song song với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Ninh Giang luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhằm nâng cao năng lực và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng ủy phường đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện công tác dân vận. Triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên; từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Về phát triển Đảng và đảng viên; trong 5 năm qua, Đảng bộ phường Ninh Giang đã kết nạp mới 32 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 191 đồng chí. Chất lượng tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đảng bộ phường Ninh Giang 5 năm liền đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Ninh Giang ra sức đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên có năng lực và phẩm chất tốt; giữ vững và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nhằm lãnh đạo địa phương phát triển mạnh về kinh tế, vững về chính trị; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ đề ra./.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
sCzrA
10/8/2020 9:04:05 PM

IuByyU http://pills2sale.com/ cheap viagra

CZ9VI
11/14/2020 7:51:18 AM

1v5vwU http://pills2sale.com/ viagra online

x6y0My
12/4/2020 6:44:23 AM

I5txqk https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội đại biểu lần thứ XIIICổng Dịch vụ công Quốc giaTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaTác nghiệp Một cửaEofficeTra cuu van ban Ý kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/1/2021 8:05:49 AM

^ Về đầu trang