Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

CÔNG BỐ TTHC

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/UBND cấp xã

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/UBND cấp xã

Ngày 08/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 1647/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/UBND cấp xã
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội/Cơ quan, đơn vị quản lý liệt sỹ trước khi hy sinh cấp tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh/Uỷ ban nh

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội/Cơ quan, đơn vị quản lý liệt sỹ trước khi hy sinh cấp tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh/Uỷ ban nh

Ngày 22/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 1410/QĐ-UBND về việc ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội/Cơ quan, đơn vị quản lý liệt sỹ trước khi hy sinh cấp tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh/Uỷ ban nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thông báo về việc công khai danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Ninh Giang

Thông báo về việc công khai danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Ninh Giang

Thông báo về việc công khai danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Ninh Giang
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã

Ngày 22/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 754/QĐ-UBND về việc ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày 10/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày 02/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 632/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền gải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền gải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 02/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền gải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày 04/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 651/QĐ/UBND về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao

Ngày 04/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 651/QĐ/UBND về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao

Ngày 04/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 651/QĐ/UBND về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao
Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày 28/02/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 613/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà

Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà

Ngày 28/02/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà
Ngày 26/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao tại Quyết định số 285/QĐ-UBND

Ngày 26/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao tại Quyết định số 285/QĐ-UBND

Ngày 26/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao tại Quyết định số 285/QĐ-UBND
Ngày 22/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBND về việc ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/U

Ngày 22/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBND về việc ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/U

Ngày 22/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBND về việc ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã
Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh/ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Bảo hiểm xã hội tỉnh/ Ngân hàng chính sách xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụn

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh/ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Bảo hiểm xã hội tỉnh/ Ngân hàng chính sách xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụn

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh/ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Bảo hiểm xã hội tỉnh/ Ngân hàng chính sách xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày 30 tháng 7 năm 2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2440/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhChủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt NamCổng Dịch vụ công Quốc giaChuyên mục Cải cách hành chính Đài truyền hình Khánh HoàTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaTác nghiệp Một cửaEofficeTra cuu van ban CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH - CẢ NHÀ TẬP NGAY ĐÁNH BAY COVIDÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/5/2023 11:41:11 PM

^ Về đầu trang