Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020 và phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020 và phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020 và phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2020
Báo cáo Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020

Báo cáo Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020

Báo cáo Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020
Quyết định công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại UBND phường Ninh Giang

Quyết định công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại UBND phường Ninh Giang

Ngày 26/11/2020 UBND phường Ninh Giang ban hành quyết số 100/QĐ-UBND về việc công bố hệ thống chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
UBND phường Ninh Giang thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính

UBND phường Ninh Giang thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính

Trong năm 2019, phường Ninh Giang đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt trong công tác cải cách hành chính. Phường quan tâm kiểm tra kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi công vụ, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

Ngày 21/11/2019 UBND phường Ninh Giang ban hành quyết số 96/QĐ-UBND về việc công bố hệ thống chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội đại biểu lần thứ XIIIChat-bot hỗ trợ trực tuyếnCổng Dịch vụ công Quốc giaTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaTác nghiệp Một cửaEofficeTra cuu van ban Ý kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
Baner

10/17/2021 12:35:00 AM

 
 
 
 
 
Thiết kế website
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang