Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

Kế hoạch số 1196/KH-UBND ngày 06/10/2016 về việc tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các tổ dân phố về nội dung công tác cải cách hành chính năm 2016

Kế hoạch số 1196/KH-UBND ngày 06/10/2016 về việc tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các tổ dân phố về nội dung công tác cải cách hành chính năm 2016

Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 20.9.2016 về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 20.9.2016 về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định về việc kiện toàn công chức tham mưu về cải cách hành chính của UBND thị xã Ninh Hòa và UBND các xã, phường thuộc thị xã Ninh Hòa

Quyết định về việc kiện toàn công chức tham mưu về cải cách hành chính của UBND thị xã Ninh Hòa và UBND các xã, phường thuộc thị xã Ninh Hòa

Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thông báo kết luận Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng, Chỉ số cải cách hành chính năm 2015; triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

Thông báo kết luận Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng, Chỉ số cải cách hành chính năm 2015; triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020

Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Khánh Hòa

QUYẾT ĐỊNH Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện công tác cải cách hành chính UBND phường Ninh Giang

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện công tác cải cách hành chính UBND phường Ninh Giang

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND phường Ninh Giang

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND phường Ninh Giang
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhChat-bot hỗ trợ trực tuyếnCổng Dịch vụ công Quốc giaChuyên mục Cải cách hành chính Đài truyền hình Khánh HoàTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaTác nghiệp Một cửaEofficeTra cuu van ban CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH - CẢ NHÀ TẬP NGAY ĐÁNH BAY COVIDÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/29/2022 7:00:30 PM

^ Về đầu trang