Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Báo cáo đất đai, dân số, lao động

BC SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN SỐ -KHHGĐ

BC SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN SỐ -KHHGĐ

TRẠM Y TẾ NINH GIANG            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     DÂN SỐ - KHHGĐ                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
   

 

      Số:     /BC-DS                                   Ninh Giang, ngày 30  tháng 3  năm 2018

 

 

BÁO CÁO SƠ KẾT

CÔNG TÁC DÂN SỐ - KHHGĐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

                     

Căn cứ kế hoạch truyền thông và kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu dân số - KHHGĐ năm 2018. Được sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, Dân số - KHHGĐ phường đã phối hợp với Trạm y tế, các ban ngành đoàn thể, Ban nhân dân các tổ dân phố, các chi hội phụ nữ, đội ngũ CTV trong 6 tháng đầu năm 2018 công tác Dân số - KHHGĐ của phường đã thu được những kết quả như sau:

 

I. Tình hình thực hiện công tác 6 tháng:

 

* Thuận lợi:

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tâm Dân số - KHHGĐ thị xã Ninh Hòa, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa, sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể liên quan, sự nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên.

 

* Khó khăn:

Thù lao cộng tác viên còn thấp và chậm đã ảnh hưởng phần nào đến kết quả công tác.

Kinh phí đại phương đầu tư cho công tác Dân số - KHHGĐ còn hạn chế.

Kinh phí chương trình mục tiêu Dân số - KHHGĐ chuyển về chậm.

      

1. Công tác truyền thông thay đổi hành vi:

 

          Thực hiện công tác truyền thông giáo dục: Dân số đã tổ chức 2 buổi tư vấn cộng đồng, 4 buổi tuyền truyền nhóm nhỏ trên địa bàn toàn phường về các nội dung: Nghị định 104/CP, Nghị quyết 47/NQTW của bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ, Nghị định 114/2006/NĐ-CP ngày 03/10/2006 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về Dân số và trẻ em, một số văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ hiện nay và các nội dung chăm sóc SKSS đã thu hút được 205 lượt người dự nghe.

Mạng lưới CTV thường xuyên tiếp cận các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền tư vấn nhóm nhỏ, tư vấn cá nhân, tổ chức thăm hỏi hộ gia đình.

          Với sự phối hợp của Ban văn hoá thông tin và đài truyền thanh phường mỗi tuần có từ 1-2 lượt phát thanh từ 3-5 phút, tuyên truyền về công tác dân số - KHHGĐ, chăm sóc SKSS, dân số vùng biển, phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng chống ung thư cổ tử cung. Trong 6 tháng đã có 12 tin bài về chuyên mục dân số - KHHGĐ được phát trên đài truyền thanh phường.

Thực hiện 2 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền, các khẩu hiệu được treo tại các tụ điểm đông dân cư. Cấp phát 160 tờ rơi các loại cho các đối tượng cần vận động.

Phối hợp với Hội phụ nữ phường tổ chức tuyên truyền tư vấn tại các buổi sinh hoạt của chi hôi phụ nữ ở các Tổ dân phố. Tất cả những hoạt động nói trên đã góp phần tích cực vào việc thay đổi nhận thức về công tác chăm sóc SKSS- KHHGĐ của cán bộ nhân dân trong toàn phường.

 

2. Kết quả thực hiện các chương trình dự án:

 

Trong 6 tháng Dân số phối hợp với Trạm y tế tổ chức khám phụ khoa, lồng ghép cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS, thu hút 534 lượt phụ nữ khám và điều trị phụ khoa là 208 trường hợp.

- Hai CLB không sinh con thứ 3 luôn duy trì sinh hoạt đều đặn và có chất lượng và ngày càng được nâng cao.

 

          3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu dân số -KHHGĐ:

 

a. Dân số:

 

- Tổng số hộ toàn phường:          2.104

- Tổng số dân:                              9.354

- Phụ nữ 15-49:                            2.588

- Phụ nữ 15-49 tuổi có chồng:     1.470

- Tổng số trẻ sinh ra sống:            36, nam: 23,  nữ: 13

- Số trẻ là con thứ 3 trở lên:           5

- Số người chết:                            22

- Số người kết hôn:                       15

- Số người ly hôn:                         1

- Số người chuyển đi ngoài xã:     8

- Số người chuyển đến từ ngoài xã: 35

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,5%o

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: 13,9%.

 

b. Kế hoạch hoá gia đình:

 

- Đình sản:           1/2 đạt  50%

- Đặt vòng:          33/63 đạt 52,3%

- Viên tránh thai: 422/380 đạt 111,1%

- Bao cao su:       293/285 đạt 102,8%

- Tiêm tránh thai: 66/72 đạt 91,7%

- Cấy tránh thai:   4/6    đạt 166,7%

                         Cộng: 819/852 đạt 96,1%

          Nâng tổng số người đang sử dụng biện pháp tránh thai đến cuối quý II năm 2018 là:

- Đình sản nam:        0

- Đình sản nữ            53

- Đặt vòng:                386

- Viên tránh thai:       422

- Bao cao su:              293

- Tiêm tránh thai:        66

- Cấy tránh thai:          13

- Biện pháp khác:       48

                   Tổng cộng:   1285/1470 đạt 87,4%

          Trong đó sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại 1237 người chiếm tỷ lệ 84,1%.

 

          II. Phương hướng thực hiện:

 

- Tiếp tục tuyên truyền sau rộng đến từng cá nhân và hộ gia đình công tác Dân số - KHHGĐ, chăm sóc SKSS cho phụ nữ để hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, trẻ em và vị thành niên, thực hiện tốt việc sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Triển khai tốt Đề án Kiểm soát Dân số vùng biển.

- Tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu giao đến cuối năm.

- Hoàn thiện và nâng cao đội ngũ CTV.

- Thu thập và cập nhật thông tin biến động về dân số kịp thời và chính xác.

Trên đây là báo cáo công tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm của Dân số phường Ninh Giang.

  

Nơi nhận:

-TTDS-KHHGĐ thị xã NH (báo cáo);

-Trưởng ban DS-KHHGĐ phường  (Duyệt KH);

-Thành viên BCĐ (Thực hiện);

-Lưu TYT./.

 

            P.Trưởng trạm

 

 

 

 

 

                 YS. Trần Ngọc Cường

 

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaTác nghiệp Một cửaEofficeTra cuu van ban Ý kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

7/12/2020 12:37:08 AM

 
Thiết kế website   
 
^ Về đầu trang