Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Báo cáo an toàn vệ sinh thực phẩm

Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm tết trung thu

Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm tết trung thu

Mẫu 1

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NINH GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  1172 / KH-UBND

Ninh Giang, ngày  20  tháng  9  năm 2019

   

 

BÁO CÁO

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2019

 

 
 

 

      Kính gửi:

- Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa;

- Phòng Y tế thị xã Ninh Hòa.

 

I. CÔNG TÁC CHỈ  ĐẠO

 

TT

Nội dung hoạt động

Tuyến phường

Tuyến huyện

Tuyến tỉnh

Tổng số phường

Số phường có (*)

Tổng số huyện

Số huyện có (*)

1.

Họp BCĐ về tháng hành động

 

 

 

 

2.

Quyết định, chỉ thị

(ghi rõ người ký)

 

Có ban hành quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 10/9/2019

 

 

 

3.

Kế hoạch

(ghi rõ người ký)

 

Có ban hành kế hoạch số37/KH-UBND ngày 10/9/2019

 

 

 

4.

Công văn.

(ghi rõ người ký)

 

Không

 

 

 

II. CHUYẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG

 

TT

Hoạt động

Số lượng/buổi

Số người nghe/phạm vi bao phủ.

1

Nói chuyện

 

 

2

Tập huấn

 

 

3

Hội thảo

 

 

4

Phát thanh

2

80% người dân trong xã được nghe

5

Truyền hình

 

 

6

Báo viết

 

 

7

Sản phẩm truyền thông:

 

 

- Băng rôn, khẩu hiệu

5

 

- Tranh áp - phích

 

 

- Tờ gấp

 

 

- Băng, đĩa hình

 

 

- Băng, đĩa âm

 

 

- Khác:...

 

 

8.

Hoạt động khác: Xác nhận kiến thức ATTP

 

 

III. CHIẾN DỊCH KIỂM TRA, THANH TRA

1. Số đoàn: 01

2. Kết quả kiểm tra, thanh tra

 

 

TT

 

Cơ sở thực phẩm

Phường

Huyện

Tỉnh

TS

cơ sở

Số được KT,

Th.Tr

Số đạt

Tỉ lệ đạt

(%)

TS

cơ sở

Số được KT,

Th.Tr

Số đạt

Tỉ lệ đạt

(%)

TS

 cơ sở

Số được KT,

Th.Tr

Số đạt

Tỉ lệ đạt

(%)

1

Sản xuất chế biến TP

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kinh doanh tiêu dùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dịch vụ ăn uống

28

28

28

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng    (1+2+3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Số cơ sở vi phạm

 

 

 

5

Xử lý

- Số cơ sở bị cảnh cáo, nhắc nhở

không

 

 

- Số cơ sở bị phạt tiền

- Số tiền

không

 

 

- Số cơ sở bị huỷ SP

- Loại SP/SL

không

 

 

- Số cơ sở bị đóng cửa

không

 

 

- Khác

không

 

 

                               

 

IV. TÌNH HÌNH NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

 

TT

Chỉ số

Tháng hành động vì ATTP

So với cùng kỳ năm trước

1

Số vụ

không

 

2

Số mắc

không

 

3

Số chết

không

 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Đa số các cơ sở đều có ý thức chấp hành các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm..       

2. Kiến nghị

Cần tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở buôn bán thức ăn đường phố.

Trên đây là báo cáo kết quả trong dịp tết Trung thu của UBND phường Ninh Giang./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 - Như trên;                                                                                              

 - Lưu: VT.

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội đại biểu lần thứ XIIIChat-bot hỗ trợ trực tuyếnCổng Dịch vụ công Quốc giaTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaTác nghiệp Một cửaEofficeTra cuu van ban Ý kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
Baner

10/17/2021 12:43:28 AM

 
 
 
Thiết kế website     
 
^ Về đầu trang