Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

BÁO CÁO CCHC

Báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý 1 năm 2022 của UBND phường Ninh Giang

Báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý 1 năm 2022 của UBND phường Ninh Giang

Báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý 1 năm 2022 của UBND phường Ninh Giang
Báo cáo tình hình cải cách hành chính Quý I năm 2022

Báo cáo tình hình cải cách hành chính Quý I năm 2022

Báo cáo tình hình cải cách hành chính Quý I năm 2022
Báo cáo Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020

Báo cáo Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020

Báo cáo Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020
Báo cáo về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019

Báo cáo về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019

Ngày 16/9/2019 UBND phường Ninh Giang ban hành kế hoạch số 1080/BC-UBND về Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát TTHC quý I và phường hướng nhiệm vụ quý II năm 2019

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát TTHC quý I và phường hướng nhiệm vụ quý II năm 2019

Ngày 14/3/2019 UBND phường Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát TTHC quý I và phường hướng nhiệm vụ quý II năm 2019
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhChủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt NamCổng Dịch vụ công Quốc giaChuyên mục Cải cách hành chính Đài truyền hình Khánh HoàTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaTác nghiệp Một cửaEofficeTra cuu van ban CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH - CẢ NHÀ TẬP NGAY ĐÁNH BAY COVIDÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/5/2023 11:09:53 PM

^ Về đầu trang